zdravi - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Historie     Právo     Ekonomika     Politika     Eshop     LIVE
Přejít na obsah

-Z D R A V Í-

Újma způsobená povinným očkováním


Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb, dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním.

Profylaktické odstranění zubního kamene je hrazeno nejvýše jednou ročně, nikoli tedy při každém ze dvou preventivních vyšetření, na která má pojištěnec bezplatně nárok.Zdravotnická zařízení musí přijmout taková opatření, která zajistí plné bezpečí pacientů...


Podle údajů Světové zdravotnické organizace si ročně na celém světě vezme vlastní rukou život...

Reakce MZ na tiskovou konferenci pořádanou odbory...
MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ Adam Vojtěch
QUICK MAGAZÍN       Kontakty       Kariéra       Reklama   
Návrat na obsah